25 March 2011

Mõtteid loomisest, teadusest ja Jumalast

Selle asemel, et praegu hilisõhtul tööd teha, panen mõned mõtted kirja sel teemal, mida eelmises postituses väheke alustasin. Teema God&Science, mille põhjal esmaspäeval kfs-is diskuteeriti, kattub pisut ka mu viimase aja mõtete ja arutlustega teaduse, loomise jms teemadel.

Kirjutan parem kohe alguses ära, et need pole kõik täiesti valmismõeldud mõtted ja suurem osa sellest teemast on selline, millele ma veel vastuseid otsin (niipalju, kui see üldse võimalik on).

  • Ma olen veendunud, et Jumal on loonud maailma ja hoiab seda aktiivselt käigus. No comments about that!
  • Alustuseks ma arvan, et maailm, mis on meie ümber, on objektiivselt, teaduslike meetoditega uuritav, mõõdetav. Mõtlen sellega, et on väga vähetõenäoline, et kõik meid ümbritsev toimub näiteks ainult meie peades, mis küll oleks meie jaoks ikka samasugune reaalsus. Mulle tunduks see siiski veidi pettusena Jumala poolt, nagu Ta laseks meil kulutada nii palju aega ja energiat maailma uurimiseks, mis tegelikult eksisteerib ainult minu peas. Tean, et Jumal on tõde ja ta ei valeta. Aga jah, seda teist varianti ma ei usu!
  • Ma usun, et usk Jumalasse ja teadus ei ole vastuolus. Erinevalt ateistliku poole esindajast diskussioonis ei arva ma üldiselt, et usu ja teaduse kattumine mingites punktides oleks halb. Halvaks muutuks see juhul, kui üks hakkab teist vahendina kasutama, näiteks siinkohal usklikud, kes teevad teadust ainult põhieesmärgiga sellega tõestada mingeid usupõhimõtteid. Ateistid võrduvad siinkohal samuti usklikena, sest ka nende seisukohad võivad samamoodi kallutatud olla (sain teada, et näiteks suure paugu teooria vastu on olnud mitmeid ateiste, põhjusel, et singulaarsusest millegi tekkimine eeldab nende meelest looja olemasolu). Samas arvan ma, et paljud teadusavastused toetavad looja olemasolu (soovitan lugeda Lee Strobeli "Kohtuasi Looja kasuks")ja niivõrd saab teadustulemusi ka usuga siduda. Teadlased (ja teised sulelised ja karvased) ei tohiks aga usku kasutada ainult nende lünkade täiteks, mida me veel ei tea.
  • Selle kohta, et teadus on ekslik, siis loomulikult, et on. Pimesi ei saa midagi usaldada, tuleb kasutada oma pead ja enamasti tuleb kasuks ka targemate inimeste arvamuse küsimine. Aga enamustes teadusavastustes pole mingit mõtet kahelda. Kui tulevadki uued täpsustused ja ümberhindamised, ei pane see kogu teadust ja kõiki selle metoodikat kahtluse alla.
  • Loomise kohta: ma ei tea, milline loomise variantidest on õige ja ei saa selles ilmselt kunagi ka täielikult veendunud olla. Päris hea ülevaatlik wikipedia artikkel on siin: http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism. On palju võimalusi, kuidas loomisest aru saada: teistlik evolutsioon, intelligentne disain, progressiivne kreatsionism, "lünga" kreatsionism, "vana maa" ja "uue maa" kreatsionism. Minu meelest on kristlastel väga ohtlik teha sellistes küsimustes kaugeleulatuvaid järeldusi, nt et see või teine teooria on valeõpetus. Meie ei olnud seal, see on kindel, seega ei saa me ka otseselt tõestada midagi! Aga loomulik on vist, et tahaksin teada ja loomulik on vist ka, et üks või teine teooria tundub tõenäolisem kui teine.
  • Ma usun, et Jumal võib sekkuda loodusseadustesse (after all, Tema need ju loonud on). Tean, et Ta teeb seda tihti väiksemal skaalal (imed jms). Samas mulle lihtsalt tundub, et Ta ei tee seda enamasti siis, kui ta nö loomulikul viisil saab asjad ära korraldada ja ka "loomulikud" viisid on sageli päris imelised, kui me oskame neid märgata. Ta ei tõsta ju pidevalt mägesid teisale. Ka maailma loomise kohta võis see nii olla, et Jumal mõtles alguses mängureeglid - loodusseadused ja siis hakkas tegutsema, tundub kuidagi loogiline. Aga jah, Jumalat ei saa kasti panna, Ta on niivõrd loominguline oma tegutsemisviisides.
  • Mulle jäi mulje, et evolutsiooni kohta oli esmaspäevasel kristlikul kõnelejal päris kindel veendumus, et see siiski toimus. Ta ei seletanud seda siiski põhjalikumalt, aga soovitas oma viimast raamatut lugeda. Hmm, ma pole kindel, et see kunagi mu kätte satub. Ja ma pole üldse mitte kindel makroevolutsiooni toimumises (mikroevolutsioonis ei kahtle muidugi ükski mõistusega inimene). Häid argumente on mõlemal poolel, tunnistan, et siiamaani on mulle rohkem ette sattunud väga tugevaid argumente evolutsiooni vastu.
  • Piiblist niipalju, et ma usun, et see on Jumala Sõna, Jumalast inspireeritud ja väga erinevate tolle ajastu inimeste poolt kirja pandud. Piiblis on väga-väga erinevaid žanre: ajalugu, poeesiat, prohveteeringuid, kirju, õpetusi jne. Nende eristamine pole alati lihtne, aga see on oluline, kui tahta mingit sotti saada. Teadus võib minu meelest aidata natuke selgust tuua, millise žanriga on tegemist. Näiteks Psalm 75:4 ütleb: "Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambad pannud paigale". Me teame, et maakera pöörleb ja sellel pole sambaid :), seega ma usun, et see on kujundlik keel. See pole vale, aga see väljendab midagi muud, kui sõna-sõnalt öeldud on. Loomulikult me peame päris ettevaatlikud olema sellega, et öelda, mis kirjakoht on piltlik keel ja mis mitte ning iga kohta tuleb eraldi kaaluda.
  • Kristliku poole esindaja väitis esmaspäeval, et 1. Moosese 1. ptk hermeneutika ja lausekonstruktsioonid viitavad pikemale perioodile, kui üks päev. Olen kuulnud ka mitmest kohast, et sõna "päev" annab tõlkida ka kui sõna "ajastu". Traditsiooniliselt kasutatakse ikka sõna "päev" ja heebrea keele tõlkeprobleemid (ntx ühele sõnale kümme vastet, see on väga rikas keel) on alati problemaatilised. Piibli tõlgendamisel on iga tõlge tegelikult interpretatsioon, isegi siis kui see on hea tõlge nagu KJV vms, ma usun, et tuleks lähtuda algkeelest, kui see on võimalik. Kaugeleulatuvate järelduste tegemisel (ntx avalikult millegi valeõpetuseks nimetamisel) on see aga vältimatult vajalik. Ma tegelikult ei tea, kuidas 1. Ms. 1. ptk-ga konkreetselt on ja ma ei tea, mis oleks õigem viis asja tõlgendada. Nagu ma juba kirjutasin, siis Jumalale pole võimatu sekkuda loodusseadustesse ja kõik sõna-sõnalt 7 päevaga valmis teha.
  • Ma arvan, et need teemad ei tohiks kunagi olla asjad, mis kristlasi üksteise vastu pööravad. Need pole ka kaugeltki nii tähtsad küsimused! Tähtis on see, kas meil on isiklik ja lähedane suhe Jumalaga või mitte, sest ainult see on tõde ning toob meie südamesse elu ja rõõmu ja kõike muud ülirohkesti.

Oijah, nüüd on kell 1 öösel ja ma olen metsikult mõtteid kirja pannud, et neid natuke ka oma peas paremini organiseerida. Mulle peaks varsti tulema christianbookist raamat nimega "The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems". Saab näha, kas on juba nii kiiresti uut himu sihukest asja närima hakata. :) Lee Strobel äratas mu algse uudishimu selle teema vastu kindlasti, see on selge.

No comments:

Post a Comment